ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ


Οι υπηρεσίες μας

Μικροβιολογικές Εξετάσεις


 ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΟΥΡΩΝ                                   Strep Test

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ                         ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ( INFLUENZA A-B)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΦΑΡΥΓΓΚΟΥ                           ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΟΤΤΙΚΟΥ                                 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ                             ΧΛΑΜΥΔΙΑ κ.α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ


Check Up

30

Για Άνδρες και Γυναίκες
  • Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, ΓΓΤ, Νάτριο, Κάλιο, Αλκαλική, Φωσφατάση, Σίδηρο, Γενική Ούρων
Check Up

45

Για Άνδρες
  • + PSA
Check Up

45

Για Γυναίκες
  • + TSH, T3, T4

Copyright 2017 Gavriilidislab.gr. All rights reserved.