ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ


Οι υπηρεσίες μας

Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

HIV (AIDS) –  ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

κ.αΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ


Check Up

30

Για Άνδρες και Γυναίκες
  • Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, ΓΓΤ, Νάτριο, Κάλιο, Αλκαλική, Φωσφατάση, Σίδηρο, Γενική Ούρων
Check Up

45

Για Άνδρες
  • + PSA
Check Up

45

Για Γυναίκες
  • + TSH, T3, T4

Copyright 2017 Gavriilidislab.gr. All rights reserved.