ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ (ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ)


Οι υπηρεσίες μας

Εξετάσεις για Δείκτες Νεοπλασίας (Καρκινικοί Δείκτες)


Έλεγχος Προστάτη PSA, Free PSA

CEA

Ca 125 κ.α

Ca 19-9 κ.α

Οι  καρκινικοί δείκτες απαιτούνται εντός της ημέραςΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ


Check Up

30

Για Άνδρες και Γυναίκες
  • Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, ΓΓΤ, Νάτριο, Κάλιο, Αλκαλική, Φωσφατάση, Σίδηρο, Γενική Ούρων
Check Up

45

Για Άνδρες
  • + PSA
Check Up

45

Για Γυναίκες
  • + TSH, T3, T4

Copyright 2017 Gavriilidislab.gr. All rights reserved.