ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ


Οι υπηρεσίες μας

Βιοχημικές Εξετάσεις


Σάκχαρο                                               Ηλεκτρολύτες

HbAIC                                                   Καρδιολογικές Εξετάσεις

Oυρία                                                    Επίπεδα χαλκού χρωμίου                      

Oυρικό οξύ                                           ψευδαργύρου κ.α.                      

Κρεατινίνη                                            Κ

Aσβέστιο                                               Na

Πλήρης λιπιδαιμικός έλεγχος           Mg (Μαγνήσιο )

Χοληστερίνη                                        PH ( Φώσφορο )

Τριγλυκερίδια                                      Καμπύλη γλυκόζης

HDL                                                       Καμπύλη Ινσουλίνης

LDL           

VLDL

Ολ. Λιπίδια

Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας

Τρασαμυνανσης κ.α

Ελεγχος Νεφρικής Λειτουργίας

Ουρία Κρεατινίνη κ.α.ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ


Check Up

30

Για Άνδρες και Γυναίκες
  • Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, ΓΓΤ, Νάτριο, Κάλιο, Αλκαλική, Φωσφατάση, Σίδηρο, Γενική Ούρων
Check Up

45

Για Άνδρες
  • + PSA
Check Up

45

Για Γυναίκες
  • + TSH, T3, T4

Copyright 2017 Gavriilidislab.gr. All rights reserved.