ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ


Οι υπηρεσίες μας

Ανοσολογικές Εξετάσεις


 • ΑΝΑ
 • anti DNA
 • ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ( RF, Ra  Test κ.α.)
 • ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 • Δείκτες ηπατίτιδας
 • HIV AIDS
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΣ  CMV
 • ΕΡΠΗΣ
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΙΛΑΡΑ κ.α. )
 • CRP
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

κ.αΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ


Check Up

30

Για Άνδρες και Γυναίκες
 • Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, ΓΓΤ, Νάτριο, Κάλιο, Αλκαλική, Φωσφατάση, Σίδηρο, Γενική Ούρων
Check Up

45

Για Άνδρες
 • + PSA
Check Up

45

Για Γυναίκες
 • + TSH, T3, T4

Copyright 2017 Gavriilidislab.gr. All rights reserved.