ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ


ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΕΩΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ


Check Up

30

Για Άνδρες και Γυναίκες
  • Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, Ουρικό Οξύ, SGOT, SGPT, ΓΓΤ, Νάτριο, Κάλιο, Αλκαλική, Φωσφατάση, Σίδηρο, Γενική Ούρων
Check Up

45

Για Άνδρες
  • + PSA
Check Up

45

Για Γυναίκες
  • + TSH, T3, T4

Copyright 2017 Gavriilidislab.gr. All rights reserved.